Forebygg vold i nære relasjoner

Dårlig mental økonomi skaper psykisk uhelse og vold i nære relasjoner

I Norge opplever vi i alt for stor grad å ha lite trygghet i oss selv. Det skaper alvorlige utfordringer som psykisk uhelse og vold i nære relasjoner. Det krever at vi bevisst begynner å skape mental økonomi for å få bukt med problemene.

Enten man er offer for vold eller utøver vold mot andre, er det tanker og følelser som ikke er i energetisk resonans med våre kropper, som er årsak til og som opprettholder problemene.

Psykis uhelse og vold i nære relasjoner oppstår på grunn av manglende innsikt i hvordan vi mennesker fungerer energetisk. Mangel på kunnskap skaper utrygghet og betyr at vi har operert med begrenset forståelse som ikke inneholdt tilstrekkelig informasjon for å kunne løse utfordringene. Som Albert sier –

Se 5 flere sitater av Albert her.

“Vi kan ikke løse problemer ved å tenke på den samme måten som når vi skaper dem”

Albert Einstein

Derfor var det nødvendig å utvide bevisstheten, tenke annerledes og løse problemene fra et større perspektiv.

Jeg har gjennom praksis av det jeg videre formidler kommet frem til blant annet en dypere og bredere forståelse av oss mennesker, og designet “Atomega livsendringsverktøy” for at vi enkelt skal kunne begynne å løse problemene grundig.


Helheten du ikke ser

Helheten av oss selv består av vår kropp, tanker og følelser som sammen utgjør en total pakke av energi. Vi ser bare delen av oss som er fysisk og vi alle vet at fysisk aktivitet er nødvendig for å opprettholde styrken i våre kropper. Store deler av resterende energi er lett å ignorere fordi vi ikke vet hvordan vi skal aktivere oss psykisk og holde sunn energetisk balanse totalt.

Vi trenger både fysisk og psykisk aktivitet for å holde oss friske og raske, men vår psyke har kommet til kort og ikke fått oppmerksomhet som den trenger. Det er ofte først når det allerede har oppstått psykiske problem vi prøver å reparere skadene, istedenfor å jevnlig forebygge gjennom å holde resonans mellom våre kropper, følelser og tanker.

Energetisk dissonans oppstår når vi ikke aksepterer og erkjenner følelser og tanker. Kanskje fordi vi opplever de å være ubehagelige, har vært utsatt for vonde opplevelser, synes de er skremmende, stygge, skammer oss eller rett og slett bare synes de er upassende i forhold til hvordan og hvem vi vil være.

På den måten lages det blokkeringer av uførløst energi som gjør oss ille med ulike resultat. Det tar våre krefter, skaper uro, stress og sinne, lager traumer, gir rare tanker og fryktfylte følelser, gjør oss syke og kan i verste fall drepe livsgnist og motivasjonen til å leve. 

Ofte prøver vi en mengde grunnleggende uforløsende tiltak for å slippe opplevelsen av vonde resultat. Det kan ende med både misbruk av mat, sex, alkohol, medikamenter, illegale rusmidler, selvskading, selvmord, vold, drap og andre destruktive døyvende og distraherende aktiviteter. Konsekvensene sier seg selv og samfunnet bruker enormt mye tid og penger på ulike tiltak for å hjelpe mennesker å komme på rett spor igjen.

Ved optimal kontakt mellom kropp og sinn er vår hjerne i energetisk organisk flyt og signaliserer harmoni.

Derfor er det veldig viktig å forstå at tanker og følelser i energetisk resonans med våre kropper er gode og harmoniske. At de ikke lager bråk i kropp og hode, ikke tar kapasitet, er balanserte, skaper trygghet og god psykisk helse som leder til konstruktiv adferd og kloke handlinger.

Gjennom forståelse for at tanker og følelser skal resonere med kroppen i energetisk organiske balanse for å ikke plage og lage blokkeringer, kan vi ved hjelp av enkel teknikk gå direkte på floken av problemet, aktivt sette tanker og følelser i resonans og styrke vår egen totale helse. Da skaper vi aktivt en god psyke, en tryggere tilværelse og tar vare på både oss selv og hverandre.

Begge parter i voldelige forhold er derfor ofre for svikt i forståelse av oss selv som hele mennesker, og vårt behov av psykisk aktivitet hvor vi tillater eller aktivt setter tanker og følelser i energetisk resonans med våre kropper.

Vi er ikke i stand til å se oss selv i fravær av bevissthetens lys.

Atomega livsendringsverktøy

Ettersom forståelsen av oss selv som total energi er grunnleggende allmennkunnskap vi i svært liten grad opererer med, som trengs å praktiseres via både fysisk og psykisk aktivitet for opplevelse av å ha det genuint godt med oss selv, er det ikke rart vårt samfunn og våre relasjoner ser ut som de gjør i dag. 

Aktive tiltak hvor vi setter tanker og følelser i energetisk resonans, er derfor utrolig viktig. Gjennom enkel praksis kan vi frigjøre trege og låste energiblokkeringer, og få de til å vibrere i takt med våre fysiske kropper. I tillegg utvides vår bevissthet som gir større forståelse både overfor oss selv og andre mennesker.

Praksis av teknikken fjerner traumer, hever selvverd, øker selvfølelse, gir trygghet og aksept, samtidig som den skaper omsorg, kjærlighet og glede.

Atomega livsendringsverktøy er en kraftfull teknikk som når den brukes riktig følger organisk helbredende prosesser i kroppen. Verktøyet kan brukes både spontant, direkte fokusert og målrettet. Det er effektivt og hjelper oss også raskere i mål med noe vi ønsker å oppnå. Eneste vi trenger for å bruke verktøyet når vi har tilegnet oss kunnskapen og lært å utføre teknikken i praksis, er oss selv, litt tid, en skriveblokk og penn å skrive med.

Det er nå du skal tillate deg å ikke har svar på allting.

Hvordan er det mulig?

Et annet problem som gjør det vanskelig å løse psykisk uhelse og vold i nære relasjoner, er at vi ikke tror det er mulig å løse komplekse problem enkelt.

Men vi skal ikke tro noe som helst når vi ikke er tilstrekkelig bevisst og derfor ikke vet. Vi skal ta sjansen å prøve noe nytt, for å oppdage at det var riktig. Erfare helsemessig gevinst og utvide vår forståelse i takt med riktig gjennomføring av enkel praksis. Da lærer vi av erfaring at det ikke var så komplekst som vi først antok, og heller ikke umulig å finne holdbare løsninger.

Vi er derfor nødt til å i felleskap løfte blikket og tørre å angripe problemene fra et større perspektiv enn vi tidligere hatt. Da gjør vi det bedre for oss alle sammen og gir oss både helsemessig og samfunnsøkonomisk bærekraftig gevinst.

Vi er alle gode mennesker som når vi er opplyste fungerer harmonisk og gledelig sammen.

Jo flere mennesker som i praksis skaper god mental økonomi, fjerner psykiske plager og forebygger vold i nære relasjoner, desto mer tilfredsstillende vil både våre hjem, sosiale liv og samfunnet oppleves å bli.

Vårt allerede etablerte hjelpeapparat vil dessuten fungere bedre når både helsevesen, NAV, politi og barnevern naturlig nok vil oppleve avlastning i det vi grundig og aktivt tar ansvar for å bli mentalt sterkere, tryggere, mer harmoniske og opplever gleden ved å mestre oss selv.

Det er ikke vanskelig, vi har bare manglet nødvendig innsikt, kunnskap og kompetanse. Spre gjerne budskapet videre og kontakt meg for praktisk opplæring i Atomega livsendringsverktøy og mental verdiskapning. Start bevisstgjøringen din i dag og bygg deg et bedre liv på vei mot en totalt god helse!

Følg også gjerne Atomega på facebook. Ønsker du å støtte Atomegas’ opplysningsarbeid som medlem i Atomega forening, kan du melde deg inn og lese mer om vår nystartede ideelle organisasjon her.