Vi lever i en verden hvor våre følelser og tanker leder til hvordan vår verden utvikler seg og blir.

Vi blir ikke fortalt at vi i praksis skaper våre liv gjennom opplevelsen av vår egen energi. Vi blir heller ikke fortalt at vi er ren energi som virker dynamisk sammen med andres energi. Vi blir ikke fortalt at det vi føler og tenker leder til opplevelser i vår ytre verden. Hadde vi visst, hadde vi vært mer nøye med oss selv og hvordan vi opplever oss selv som individer. Men vi har ikke visst og vi blir heller ikke fortalt at alle følelser vi har som også leder til og former våre tanker, er skapelsen av våre egne liv. Vårt verktøy til å skape og lede våre liv i den retning av opplevelser vi ønsker oss. Det er det ingen som forteller oss at vi alle er så mektige og at det er vårt naturlige liv.

Vi blir ikke fortalt at vi har makten i våre egne liv – makten til å skape en god verden og gode opplevelser for oss alle. Vi blir ikke fortalt at vi mennesker er små skaperverk selv. Vi er ikke her på kloden for å leve i en verden som utvikler seg ukontrollert og kaotisk. Bak skapelse og det som for tiden vises for oss i verden ligger det logikk. En stor energi av uforløste reaksjoner i form av undertrykte følelser i så utrolig mange mennesker. Vi blir heller ikke fortalt at vonde følelser er like viktige som de gode. At vonde følelser er reaksjoner som må reageres ferdig og løses ut for at vi skal kunne oppnå en opplevelse av harmoni.


En sideprofil av en kvinne i en rødbrun-farget høyhalset genser og hvit pose. Hun ser opp med lukkede øyne.