Vold i relasjoner oppstår fordi vi ikke forstår følelser

Følelser er vekst og utvikling i relasjon med andre

Håndtere vi følelsene våre på rett måte utvikler de oss og fører oss videre i livet. Både på det personlige planet og i relasjon med andre mennesker.

Vi ble tråkket på fordi vi ikke visste utgangspunktet for hvordan våre liv fungerte og hvordan vi skapte de. Når vi ikke kjente til utgangspunktet for hvordan våre liv skaptes klarte vi heller ikke leve naturlig med evnen til å gi oss selv opplevelsen av et riktigt godt liv.

Hadde vi visst at vi kontinuerlig måtte løse ut våre vonde følelser for å skape god bærekraftig energi på vår klode, hadde vår verden ikke sett ut som den gjør i dag.

Hadde vi vært klar over at våre vonde følelser var reaksjoner på blokkeringer i vår energi som måtte reageres ferdig for å oppleves harmoniske, hadde vi for lenge siden lært oss å reagere ferdig de følelsene. Men vi var ikke klar over hvor essensielle også de vonde følelsene var, og at de var med på å styre hvordan livet utviklet seg og opplevdes videre.

Fordi vi ikke har visst funksjonen av våre egne følelser har vi masse uforløste reaksjoner på lager som vi aktivt er nødt til å ta tak i og løse ut gjennom oss. Gjør vi ikke det kommer livet uansett med nye opplevelser som drar oss inn i uforløste fordi vi er nødt til å finne løsning på de, ellers kommer vi ikke videre til neste stadie i vår egen utvikling. Da går livet på repeat – vi opplever nærmest det samme skje på nytt og på nytt og skjønner ikke hvorfor vi ikke opplever endring.

Vi rømte fra våre vonde følelser

Fordi vi ikke visste bedre og fordi vi var vant til det. Fordi vi manglet kunnskap om oss selv og livets naturlige dynamikk. Fordi ingen fortalte oss hvor uhyre viktige det er å løse ut sine vonde følelser og reparere trasig energi.

Vi visste ikke at både de åpenbare og gjemte vonde følelsene fortsatte å skape vonde opplevelser og et trasigt liv, om og om igjen. Vi visste ikke at vi selv deltok i å opprettholde vår vonde verden til tross for at vi gjorde så godt vi kunne for å skape god energi. Vi visste ikke at de vonde følelsene likevel var større enn våre egne tanker og derfor klarte ta over store deler av våre liv.

Vi ble ikke fortalt at vi måtte rydde grundig i oss selv. At vi aktivt måtte ta tak i vonde følelser og reagere ferdig for at de ikke skulle vokse å ødelegge enda mer. Istedenfor ble de fornektet og undertrykt og ledet til at vi hadde nok med å komme oss unna ondskapen som på ulike vis fortsatte å oppstå i våre liv.

Tilslutt forstod jeg at det var Loven om utfall som forårsaket vold i nære relasjoner. Den loven hadde jeg aldri hørt om og det var ingen som fortalte meg at den fantes heller. Men fungerer gjør den og etter mange prøvelser og iherdig arbeid, forstod jeg at Loven om utfall er den realiteten vi lever i.