Mental økonomi

Mental økonomi er summen av våre tanker og følelser. Hva vi både tenker og føler om oss selv og andre. Formålet med mental verdiskapning er å oppnå bedre tanker og følelser om oss selv og andre.

For å klare det må tanker og følelser som ikke er gode fjernes, så at bedre tanker og følelser skal kunne ta plass.

Det er nemlig begrenset hvor mye tanker og følelser vi orker å bære på en gang, og da er det viktig å skifte ut de negative til å være mer positive. Tanker og følelser vokser de også. De blir bedre og bedre jo mer vi tillater de å vokse på en god måte, og da vil også vår mentale økonomi øke og bli mer stabil.

Vi opplever da å ha det bedre med oss selv og kan dessuten se andre mennesker i nye og mer opplysende perspektiv.

Mental økonomi kan vi ikke på noen måte lure oss til. Summen av våre ærlige tanker og følelser om både oss selv og andre vil være med oss uansett om vi vil eller ikke. Det er derfor er det lurt å gjøre en innsats med noen enkle grep hvis vi ikke kjenner oss harmoniske og gode. Da vokser den mentale økonomien.

Hver gang man rydder vekk tanker og følelser som ikke er hensiktsmessig å bære på, putter man ny verdi på glasset og etter hvert vil den mentale økonomien begynne å blomstre.

Mental verdiskapning er derfor en veldig god sak å bruke litt tid på med jevne mellomrom. Med litt vedlikehold får du nyte godt av investeringene for resten av ditt liv, og det er bare du selv som avgjør om de skal få lov til å vokse eller visne.