Tjenester

MENTORING

Naturen, i sunn forstand, refererer til essenser uendret av mennesket; plass, luften, elven, bladet. Kunst brukes på blandingen av hans vilje med de samme tingene, som i et hus, en kanal, en statue, et bilde. Men operasjonene hans til sammen er så ubetydelige, litt trimming, baking, lapping og vasking, at i et så storslått inntrykk som verdens inntrykk på det menneskelige sinn, endrer de ikke resultatet. jgigugugi<bvdfbjzbvjf<bvhhhvakfbakbvakevbjjbbnbbbnbbbnnbbnbnbnbnbnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbkhjbjkbjkbavfajvbaj

Vi har utvilsomt ingen spørsmål å stille som er ubesvarte. Vi må stole på skaperverkets fullkommenhet så langt, for å tro at uansett hvilken nysgjerrighet tingenes rekkefølge har vekket i våre sinn, kan tingenes rekkefølge tilfredsstille. Hver manns tilstand er en hieroglyfisk løsning på de henvendelsene han ville stille.