Livet i praksis

Et løst mysterie

Fra uvitenhet til full innsikt

ATOMEGA som dukket opp hos meg i form av en idé om vitenskapelig innsikt i 2011, var et gedigent arbeid å ta seg an. Plutselig så jeg både fysikk og matematikk jeg ikke fant beskrevet noen steder, og som jeg heller ikke hadde ord til å formidle på fornuftig vis.

Innsikten som kom forbundet med valget om å stoppe vold i nære relasjoner og finne løsning på problemet for å kunne leve, gav også oversikt og viste meg livet i atomet samsvare med stor universell orden i perfekt fungerende enighet.

Dermed forstod jeg at vold i nære relasjoner dessverre, men heldigvis, ikke bare er noe som skjer tilfeldigvis. Det er alltid årsak/virkning involvert og man kan nøste opp i komplekset gjennom å forstå seg selv og endre sin egen holdning.

Med informasjon fra ideen som veiledning, gav jeg ATOMEGA med mål om å innse logikk og skape full forståelse, lov til å ta plass i mitt liv. Det var da jeg oppdaget motstridende krefter og strukturer i kroppen krangle med min egen hensikt, samtidig som jeg også så de legge føring for hvordan min videre utvikling skulle bli.

Å se seg selv bli drevet i døden som siste utslag innen kort tid, er ingen lett sak å håndtere. Forstå at man ikke har annet valg enn å finne årsaken til virkningen. Tilegne seg viten utfra en idé, lære seg hvordan årsak kunne endres til å resonere med livet, og samtidig utføre endringen så kjapt og stabilt som mulig, bit for bit. Ikke dermed sagt at det er slik for alle som er involvert i vold i nære relasjoner, men det var Min personlige oppgave i nesten 10 års tid.

Enkelt fortalt er ATOMEGA et studium av meg og livet som en sammenhengende levende enhet. Hvilket blant annet altså ført til kunnskap og kompetanse om å både ta bort og integrere nye strukturer i kroppen, så man selv også kan legge til rette for hvordan livet utvikler seg når det først fått lov til å bli ∞

Fra atom til univers

I april 2023, på et foredrag om Nye paradigmer i emning av Terje Toftenes, traff jeg Bent Rolf Pettersen. Forfatter av boken Fra atom til univers. På baksiden står det beskrevet: Denne boken gir en modell for energier i atomer og universet. Boken omhandler gravitasjon (ilefos), omega (tid) og andre energier. Boken gir en forklaringsmodell på mørk energi, mørk materie, energibalanse i atomer, fysikk i stjerner og sorte hull, tid (omega) og hvilken virkning omega har på materie. Forfatter Bent Rolf Pettersen har gjennom flere år arbeidet med fysikk og astronomi. Han har utviklet flere patenter og teknologier, og har skrevet denne boken i et forsøk på å levere en universell modell for energier og gravitasjon.

Det var veldig kjekt å treffe Bent, for under en prat hvor vi i store trekk var enige om hvordan livet hang sammen, dro han plutselig opp boken fra sekken sin og sa – Du kan få den her, det er deg.

12 år etter at ATOMEGA dukket opp som en idé, opplevde jeg altså å få bekreftelse fra en sakkyndig. Vitenskapen jeg tok til meg og det jeg i praksis har forstått, er reelt. Ting tar tid, sies det, og det er jo også riktig.

I juni 2024 kommer Bent med ny bok, The Atom – An Organism. Boken publiseres globalt av Nova – verdens nest største akademiske forlag, og beskriver atomet som bevisst.

Blir spennende å se hva som kommer i kjølvannet av den publikasjonen. Ettersom min egen idé er at ånden mange lurer på hvor er, befinner seg i kjernen av atomet som en iboende kraft i oss alle. Bruker du teknikken Notere & Harmonere kan du i praksis arbeide deg inn i din egen kjerne. Du trenger ikke gjøre som meg å ta til deg hele vitenskapen, men kanskje du oppdager en veldig gøy ånd der inne, eier et spesielt naturtalent eller har noe annet kjekt du skal utvikle. Om ikke annet så er det fantastisk å kjenne sin kjerne – være grunnleggende glad og ha det bra.