Mine tjenester

Som Mentor og Personlig veileder tilbyr jeg
  • Gjennomgang og veiledning i selvhjelpsteknikken Notere & Harmonere
  • Personlig livsveiledning med klarsyn/motivasjons og støttesamtaler
  • Fokusert arbeid med spesifikk målsetting & måloppnåelse (karriere/privatliv)

  • Rens og helende av emosjonelle sår
  • Prate ut og få orden på tankene/strukturere nytt tankesett
  • Mentoring – Utvikle ditt klarsyn/se deg selv
  • Mentoring – Utvikle dine naturlige talenter
  • Veiledning i vanskelige relasjoner
  • Endre holdning i destruktiv mønsterdynamikk (vold i nære relasjoner)
Du ér selvstendig

Å oppleve seg å være et selvstendig klartenkt individ er ingen selvfølge. Heller stikk motsatt da vi i høyt tempo daglig tar inn mengder med informasjon, som ofte tilslører og påvirker oss negativt. Derfor er det viktig å jevnlig harmonere emosjoner som står i veien for klarhet og opplevelsen av å være Seg selv i Eget liv.

Bruk gjerne den enkle selvhjelpsteknikken Notere & Harmonere hver kveld før du legger deg. Noter ned hva du kjenner akkurat der og da. Ikke bry deg om tankene, bare hvordan du kjenner. Tankene endres og forsvinner ofte i forbindelse med emosjonelt harmonerende. Du slapper av, sovner lettere og er mer klartenkt neste dag når du våkner.

NB! Det er en forutsetning av du er ærlig med deg selv for at Notere & Harmonere skal virke ordentlig. Da er teknikken veldig nyttig, effektiv og gir raskt gode endringer i ditt liv.