Relasjoner

Fengslende forhold

Du kan frigjøre deg fra destruktive mønster gjennom å Notere & Harmonere. Opplever du å begrenses eller tappes for energi, inneholder forholdet uhensiktsmessige dynamikker (relasjoner) som bør harmoneres så raskt som mulig. Spesielt gjelder det forhold med manipulering og utnyttende strategier som krever og kontrollerer deg. Opplever du problem som repeteres og ikke forsvinner uansett hva du gjør, bør du harmonere følelsene som driver mønsteret og på dette viset konstruktivt bryte eksisterende dynamikk. Du kan også frigjøre deg fra personer du ikke er i forhold med, men likevel opplever å utilfredsstillende relatere til.

Personer du frigjør deg fra endrer ofte oppførsel når de ikke lenger får næring via mønstret som blir brutt, og «stresser» ofte med å opprette den destruktive kontakten igjen. Da er det viktig å Notere & Harmonere ubehaget av å bli prøvd presset tilbake i mønstret, og gi kroppen rom til å strukturere ny holdning som automatisk avviser den tidligere dynamikken.

Vold i forhold

Forlater du et voldelig forhold uten å Notere & Harmonere, risikerer du å eskalere situasjonen ytterligere gjennom å bidra med ubalanserte og urolige følelser. Teknikken hjelper deg å roe ned opplevelsen og dermed også forhindre voksende konflikter. Svært destruktive mønsterdynamikker er viktig å ha respekt for, og frigjøring fra slikt bør gjennomføres så balansert og rolig som mulig.

Kjærlighet på jord

Tenk deg en klode oppfylt av harmoniske individer frie fra destruktive mønster. Hvordan hadde verden vi lever i da sett ut?
Hvordan hadde forhold og relasjoner vært? Hvis alle var klar over og kontinuerlig tok kontrollen man kan ta, over seg selv og sin egen energi.
Hvordan hadde tanker og ideer som oppstår i harmoni utviklet seg, og hva hadde det kunnet lede til? Hadde det blitt fred på jord?
Samarbeid og oppbyggende krefter mellom alle mennesker? Kunne vi både individuelt og i felleskap, da faktisk hatt en fantastisk verden i en god nyttig utvikling?
Det tror jeg. Men enn så lenge er akkurat dét, bare en teori.